อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

อุทยานแห่งชาติตาดหมอกจัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 87 ของประเทศไทย มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ 181,250 ไร่ หรือ 290 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำป่าสักและลำน้ำชี และเป็นพื้นที่ป่ากันชนให้กับผืนป่k ๓ แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่

จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจของที่นี่ คือการได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติรอบด้าน เช่น จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองเพชรบูรณ์เบื้องล่าง และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินอันสุดแสนโรแมนติก ถัดจากที่ทำการอุทยานฯ ไปอีก 7 กิโลเมตร ท่ามกลางความสวยงามของพันธุ์ไม้รายล้อม ทั้งต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ลำพูป่า แสมดำ กล้วยป่า จันทร์เขียว และเฟิร์นชนิดต่าง ๆ คุณจะได้พบกับน้ำตกตาดหมอก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ชั้นเดียวที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงระดับ 750 เมตร สายน้ำที่ไหลจากตาด (หน้าผา) สูง กระทบสู่พื้นล่างกลายเป็นละอองน้ำ จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ “น้ำตกตาดหมอก” นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกสองนาง ซึ่งอยู่ทางเดียวกับน้ำตกตาดหมอกไกลเป็นระยะทาง 2,000 เมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่น่าชมอีกแห่งหนึ่ง มีความสูงทั้งหมด 12 ชั้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมน้ำตกได้ทุกชั้นภายในหนึ่งวัน แต่ละชั้นมีความสูงระหว่าง 5-100 เมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand