ประเทศต้องรักษาระดับอุณหภูมิโลกให้อยู่ในระดับ

ออสเตรเลียยังคงพึ่งพาถ่านหินเป็นอย่างมากในการผลิตไฟฟ้า แต่นักเคลื่อนไหวกล่าวว่าประเทศนี้ต้องเข้าร่วมผลักดันระหว่างประเทศต่อพลังงานทดแทน นักการเมืองด้านสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นด้านนอกอาคารที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศกำลังพูดถึงปารีสในปีพ. ศ. 2558 ข้อตกลงนี้มีส่วนทำให้ประเทศต่างๆเกือบ 200 ประเทศต้องรักษาระดับอุณหภูมิโลกให้อยู่ในระดับ

ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมพ์ประกาศว่าสหรัฐจะถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้ แต่จะไม่มีผลจนกว่าจะถึงปีพ. ศ. 2563 กลุ่มสิ่งแวดล้อมกล่าวหาสหรัฐว่าใช้การเจรจาของสหประชาชาติเพื่อลดผลงานของประเทศที่พัฒนาแล้วให้กับกองทุนสภาพภูมิอากาศสีเขียวซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้